2017-0203 Rakkerleiding gaat nagelslagen met schoenen